Dnes je ...
St 03.06.2020
a svátek slaví
Tamara
Čest je nad peníze.
Počet návštěv:
3864

Historie našeho tábora se datuje již od 80.let minulého století. Dříve byl pořádán nemocnicí Pardubice, později přejmenovanou na Krajskou nemocnici Pardubice. Dnes je provozován pod záštitou Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků při Pardubické krajské nemocnici, a.s.. V minulosti jsme tábor pořádali v různých rekreačních zařízeních, ale v posledních letech jsme v pronájmu rekreačního zařízení Poličských strojíren DT Balda.

Tento tábor se nachází v turisticky atraktivním prostředí Českomoravské vrchoviny, cca 8 km od historického města Polička (okres Svitavy) uprostřed čistých lesů.

Děti jsou ubytované ve 4-7 lůžkových chatkách. Kuchyň s jídelnou se nachází v kryté budově. Toalety, umývárny a sprchy jsou přímo v táboře. Sociální zařízení odpovídá veškerým hygienickým normám a požadavkům. Tábor je napojen na elektrickou síť, vodovodní řád.

Provoz tábora i stravu zajišťuje profesionální personál. Tábor je vždy v průběhu pořádání zkontrolován Krajskou hygienickou stanicí. Po celou dobu tábora je přítomen lékař.

V táboře je volejbalové, basketbalové a fotbalové hřiště. Součástí je i 25m bazén s chemicky upravenou vodou.

Děti jsou do oddílu rozděleny podle věku, děvčata a chlapci zvlášť. Tábor je především od toho aby aby si děti odpočinuly od školy a hlavně si hrály. Proto se pro ně snažíme připravovat nejrůznější soutěže, hry a sportování. Během pobytu na táboře se děti naučí morseovku, jak postavit ohně, uvázat uzle, práce s mapou a buzolou, zdravovědě. Vždy je pro děti připravena celotáborová hra, hry v lese i v táboře. Zahrají si fotbal, florbal, softbal, lakros, volejbal, přehazovanou, ringo a spoustu dalších nejen míčových her. Naučí se střílet z luku a ze vzduchovky. Dále je pro ně připraven celodenní výlet, nesmí chybět noční hry a stezka odvahy (děti které se bojí nenutíme), táborák s opékáním buřtů a diskotéky, které jsou dětmi velmi oblíbené. Děti si zaběhají i několik závodů jako je orientační a branný závod hlídek. Proběhne volba Miss a missáka, slavík, karneval a táborová pouť. Pokud přeje počasí je připraven pro nejstarší oddíl chlapců a děvčat spolu se svými vedoucími na 1-2 dny na „putovní tábor“. Zde se děti učí samostatnosti v přírodě.

Dále máme pro děti připravena různá překvapení. V loňském roce to byla prohlídka hasičského a sanitního vozu, ukázka policejního zásahu, slaňování. Závěr tábora byl ukončen ohňostrojem.

Ne všichni rodiče mají v průběhu tábora možnost navštívit své dítě, proto nejsou s ohledem na všechny děti na táboře povoleny návštěvy.

Vážení rodiče, víme, že mobilní telefon je běžnou součástí každodenního života vašich dětí. Přesto si myslíme, že na tábor nepatří, jelikož narušuje chod tábora. Kdykoli je možné se telefonicky spojit s oddílovým vedoucím Vašeho dítěte. Prosíme respektujte tento náš požadavek. Děkujeme.